Julkaisut

Intohimosta elämänhallintaan – Yhteisöllisyydestä hyvinvointiin
Luomassa Namikalaista toimintakeskusta!

Namikalainen toimintakeskus -hankkeessa työstetty artikkelipohjainen toimintamallin kuvaus kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta edistävästä monitoimijaisesta toiminnan keskuksesta.

Laakavuoren Korttelitalo – Yhteisöllisyyttä rakentamassa
1.9.2014 – 30.6.2015 loppuraportti

Namikalinen toimintakeskus -toimintamallin pilotoinnin kokemuksia ja arviointia.

Kansainvälinen NMKY-keskusten verkosto

Kuvaus toimintaedellytyksistä ja käytänteistä NMKY -keskusten verkostolle sekä suunnitelma sähköisen alustan sisällöstä palveluntuottajaa varten.

NMKY-yhdistysten nykytilakartoitus
Namikalainen toimintakeskus-hankkeen näkökulmasta

Namikalainen toimintakeskus -hankkeen työstämä kartoitus Tampereen, Turun ja Vantaan NMKY yhdistyksien tilanteesta ja Namikalainen toimintakeskus 2020 -toimintamallin mukaisista kehittämisalueista ja kehittämisen tahtotilasta.