Helsingin NMKY:n strategia 2016-2020

PÄÄMÄÄRÄ

Helsingin NMKY ry on yhteisö, joka tuottaa merkitystä elämään. Sillä on näkyvä ja selkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.

 

PERUSTEHTÄVÄ

Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret.

 

ARVOT

Helsingin NMKY on osa kansainvälistä NMKY–liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate).

Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.

Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa rakkaus ja ymmärrys lisääntyvät.

 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

 Lasten ja nuorten kasvun ja osallisuuden jatkuva tukeminen – Empowering young people

  • Turvallinen kasvu ja -oppimisympäristö, jossa monipuoliset keinot kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Tarjotaan tukea vapaa-aikaan, opiskeluun ja työelämään siirtymiseen.
  • Toiminta vastaa lasten ja nuorten tarpeita ja toiveita – yhdistys on mahdollistaja!
  • Kasvatuskumppani perheille, kouluille ja muille toimijoille

Helsingin NMKY on merkitystä tuottava yhteisö

  • NMKY–yhteisöllisyyden lisääminen: eri toimintojen välisen yhteistyön lisääminen
  • Jäsenten osallisuuden edistäminen
  • Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut työyhteisö

Helsingin NMKY on näkyvä ja luotettava toimija

  • Toiminta vetovoimaista ja tarpeesta lähtevää – Teot puhuvat!
  • Viestinnän kehittäminen – puhutaan ymmärrettävästi ja yhtenevästi
  • Toiminnan laadun kehittäminen

 

YMCA Europe Strategy 2016 – 2020