Avoimet työpaikat

PROJEKTISUUNNITTELIJA

Helsingin NMKY ry on perustettu vuonna 1889. Sen perustehtävä on toimia kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Helsingin NMKY:n toiminta tavoittaa viikoittain noin 4000 henkilöä. Toiminnan kohteena ovat pääasiassa lapset ja nuoret (0 – 29-vuotiaat), mutta erilaisia osallistumismahdollisuuksia on kaikenikäisille. Organisatorisesti Helsingin NMKY ry jakaantuu neljään eri toimialaan: Lapset ja perheet, Nuoret, Urheilu ja Musiikki. Helsingin NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY-liikkeeseen, joka on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike.

Y-Care on Helsingin NMKY:n osallisuuden palvelukokonaisuus, johon kuuluvat Etsivä nuorisotyö, Seinätön nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpaja, Startti, Toiminnan avulla työelämään, Kiintopiste ja Yökoripallo. Vahvistamme hyvinvointia, toiminnallista osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.

 

ETSIMME

projektisuunnittelijaa uuteen Kiintopiste-hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2018 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

 

TEHTÄVÄN KUVAUS

Kiintopiste-hanke tukee moniulotteisesti haastavassa tilanteessa olevia alle 29-vuotiaita NEET-nuoria elämänhallinnassa ja kiintopisteen löytämisessä elämään. Projektissa kehitetään uusia vertaisuuteen perustuvia toimintamalleja vaikeasti syrjäytyneiden nuorten auttamisessa. Hankkeessa työskentelee esimiehen lisäksi kaksi projektisuunnittelijaa.

Projektisuunnittelijana pääset toteuttamaan ja kehittämään kokonaisvaltaisesti hankkeen toimintaa. Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat kohderyhmän nuorten tiivis yksilövalmennus, viikoittaisten ryhmätoimintojen vetäminen ja suunnittelu sekä vertaismentoroinnin kehittäminen ja käynnistäminen. Toiminta tähtää löytämään ja vahvistamaan nuoren voimavaroja, tarjoamaan sosiaalisia kontakteja, kasvattamaan luottamusta itseen ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä edistämään nuoren toimintakykyä arjessa. Pääset tekemään nuorilähtöistä asiakastyötä ja vaikuttamaan uusien toimintamallien luomiseen järjestössämme. Työnkuva sisältää iltatöitä ja liikkumista pääkaupunkiseudulla.

Kiintopiste -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja se kuuluu ARVOKAS -avustusohjelmaan. Ohjeellinen avustussuunnitelma hankkeelle on vuoden 2020 loppuun.

 

TEHTÄVÄSSÄ MENESTYMINEN EDELLYTTÄÄ

* sosiaali- tai terveysalan AMK-tasoista koulutusta (esim. toimintaterapeutti) tai muuta soveltuvaa koulutusta

* kokemusta nuorten parissa tehdystä kohtaamistyöstä

* intoa ja ennakkoluulottomuutta kehittämistyöhön

* kykyä ja halua työskennellä monialaisissa yhteistyöverkostoissa

* sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

* sitoutumista Helsingin NMKY:n arvojen mukaiseen työhön

 

LUEMME EDUKSI

* tuntemuksen toiminnallisista menetelmistä

* kokemuksen erityisryhmien kohtaamisesta ja ohjaamisesta

* sosiaali- ja terveyspalveluverkoston tuntemuksen

 

TARJOAMME

jatkuvalle kehittämiselle omistautuneen työympäristön, jossa saat paneutua nuorisotyön ja osallisuuden teemoihin. Saat innostuneen tiimin tueksesi ja pääset tekemään itsenäistä työtä, jossa vaikutat oman työsi sisältöön. Tarjoamme joustavan ja hyvinvointia tukevan organisaation, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ammatillisesti.

 

KIINNOSTUITKO?

Vapaamuotoinen hakemus, palkkatoive ja CV 10.08.2018 klo 16:15 mennessä sähköisesti: henkilosto@hnmky.fi tai postitse: Ulla Huhtinen/ Helsingin NMKY ry, Vuorikatu 17, 00100 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettava tehtävä. Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut tehtävään järjestetään vkolla 33 ja 34. Lisätietoja tehtävästä antaa järjestösihteeri Ulla Huhtinen ulla.huhtinen@hnmky.fi (vastaukset viikolla 29 ja 32) tai puh. 050 4335430 (16.7 ja 6.8 klo 9-16.00).

 

TIEDOT

www-osoite: www.hnmky.fi, www.ycare.fi

Työpaikan osoite: Vuorikatu 17, 00100 Helsinki

Työ alkaa: 01.09.2018 tai sopimuksen

Työaika: kokoaikatyö

Työn kesto: Määräaikainen, Ohjeellinen avustussuunnitelma vuoden 2020 loppuun. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

TES: Kristillisten järjestöjen TES

Palkka: Palkkatoive

Haku päättyy: 10.08.2018 klo 16:15. Vapaamuotoinen hakemus, palkkatoive ja CV määräaikaan mennessä sähköisesti: henkilosto@hnmky.fi tai postitse: Ulla Huhtinen/ Helsingin NMKY ry, Vuorikatu 17, 00100 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettava tehtävä. Hakemuksia ei palauteta.

 

YKSILÖVALMENTAJA

Helsingin NMKY ry on perustettu vuonna 1889. Sen perustehtävä on toimia kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Helsingin NMKY:n toiminta tavoittaa viikoittain noin 4000 henkilöä. Toiminnan kohteena ovat pääasiassa lapset ja nuoret (0 – 29-vuotiaat), mutta erilaisia osallistumismahdollisuuksia on kaikenikäisille. Organisatorisesti Helsingin NMKY ry jakaantuu neljään eri toimialaan: Lapset ja perheet, Nuoret, Urheilu ja Musiikki. Helsingin NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY-liikkeeseen, joka on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike.

Y-Care on Helsingin NMKY:n osallisuuden palvelukokonaisuus, johon kuuluvat Etsivä nuorisotyö, Seinätön nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpaja, Startti, Toiminnan avulla työelämään, Kiintopiste -hanke ja Yökoripallo. Vahvistamme hyvinvointia, toiminnallista osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.

 

ETSIMME

Yksilövalmentajaa seinättömään nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpajaan osa-aikaiseen työsuhteeseen 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31.8.2019.

 

TEHTÄVÄN KUVAUS

Y-Care nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpajan kautta alle 29-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta kyseisiltä aloilta.  Työpajajakso koostuu työssäoppimisesta sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Työpajajakson kesto ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tavoitteiden mukaan.  Työpaja voi tukea koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa tai esimerkiksi kesken jääneen tutkinnon loppuun suorittamisessa. Työpajan toimialueena on pääkaupunkiseutu.

Yksilövalmentajan työ pitää sisällään nuoren kontaktoimisen, alkukartoituksen ja haastattelut, työkokeilupaikan etsimisen ja sopimisen nuorelle, nuoren elämänhallinnan vahvistamista, sekä koulutus- ja työelämäpolkujen selkiyttämistä ja ohjaamista. Yksilövalmentaja tapaa nuoren hänen omassa työympäristössä vähintään kerran viikossa. Lisäksi yksilövalmentaja muun tiimin kanssa ohjaa ja suunnittelee viikoittaiset ryhmävalmennukset. Työ on itsenäistä, todella liikkuvaa ja joustavaa, jossa jokainen luo itse oman työnsä aikataulun. Tueksi saat todella motivoituneen ja ammattitaitoisen tiimin.

 

TEHTÄVÄSSÄ MENESTYMINEN EDELLYTTÄÄ

  • AMK-tason tutkinto soveltuvalta alalta
  • kokemusta nuorten parissa tehdystä kohtaamistyöstä
  • kykyä ja halua työskennellä monialaisissa yhteistyöverkostoissa, sosiaali- ja terveyspalveluverkoston tuntemusta
  • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
  • sitoutumista Helsingin NMKY:n arvojen mukaiseen työhön

TARJOAMME

jatkuvalle kehittämiselle omistautuneen työympäristön, jossa saat paneutua nuorisotyön ja osallisuuden teemoihin. Saat innostuneen tiimin tueksesi ja pääset tekemään itsenäistä työtä. Tarjoamme joustavan ja hyvinvointia tukevan organisaation, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ammatillisesti.

 

KIINNOSTUITKO?

Vapaamuotoinen hakemus, palkkatoive ja CV 10.08.2018 klo 16:15 mennessä sähköisesti: henkilosto@hnmky.fi tai postitse: Ulla Huhtinen/ Helsingin NMKY ry, Vuorikatu 17, 00100 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettava tehtävä. Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut tehtävään järjestetään vkolla 33 ja 34. Lisätietoja tehtävästä antaa järjestösihteeri Ulla Huhtinen ulla.huhtinen@hnmky.fi tai puh. 050 4335430 (tavoitettavissa viikolla 29) sekä 6.8 alkaen Työpajatoiminnan vastaava Joni Liikala, joni.liikala@hnmky.fi, puh. 050 560 9334.

 

TIEDOT

www-osoite: www.hnmky.fiwww.hnmky.fi/nuoret/y-care/y-care-tyopaja/

Työpaikan osoite: Vuorikatu 17, 00100 Helsinki

Työ alkaa: 01.09.2018 tai sopimuksen

Työaika: osa-aikatyö, 20h/vko.

Työn kesto: Määräaikainen, 31.8.2019 asti.

TES: Kristillisten järjestöjen TES

Palkka: Palkkatoive

Haku päättyy: 10.08.2018 klo 16:15. Vapaamuotoinen hakemus, palkkatoive ja CV määräaikaan mennessä sähköisesti: henkilosto@hnmky.fi tai postitse: Ulla Huhtinen/ Helsingin NMKY ry, Vuorikatu 17, 00100 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettava tehtävä. Hakemuksia ei palauteta.